🇵🇱: +48 (12) 200 25 63 | 🇬🇧: +44 20 3488 3255

W dzisiejszym wpisie porównamy koszty prowadzenia firmy w dwóch krajach Unii Europejskiej – Polsce oraz Bułgarii. O tym, że Bułgaria zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców pisaliśmy już w naszym wcześniejszym wpisie https://oakandberry.com/bulgaria-jako-kierunek-emigracji-podatkowej/. Poniżej przedstawiamy opracowane przez nas zestawienie wysokości płaconych podatków oraz składek ubezpieczeniowych.

Podatki w Polsce 

W Polsce funkcjonuje złożony system podatkowy. W przypadku prowadzenia własnej firmy najważniejszy jest podatek dochodowy i to na nim się skupimy.

Najczęściej wybieranymi formami opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce są:

 1. Skala podatkowa (zasady ogólne) – gdzie podatek to:
  • do 120.000 zł ― 17% od dochodu minus kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł)
  • ponad 120.000 zł ― 15.300 zł + 32% od dochodu ponad 120.000 zł 
 2. Podatek liniowy – to forma opodatkowania dochodu, w której stosujemy jedną stawkę podatku bez względu na jego wysokość. Stawka ta wynosi 19%. 
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ryczałt jest formą opodatkowania, w której przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia przychodów o poniesione koszty.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności obowiązują różne stawki ryczałtu. Wyróżnia się 5 podstawowych stawek: 17%, 15%, 8,5%, 5,5% oraz 3%.

Prowadząc firmę w postaci spółki zapłacimy podatek od dochodów osób prawnych (CIT). Stawka CIT w Polsce wynosi 19% lub 9% dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.

Podatki w Bułgarii

W Bułgarii system podatkowy jest o wiele mniej skomplikowany. Funkcjonuje jedna stawka podatku liniowego dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych w wysokości 10%. Stawka jest taka sama bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Co ciekawe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, możliwe jest również wliczenie ustawowych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 25% lub 40% w zależności od branży, co pozwala obniżyć podatek do efektywnej stawki 7,5%, a nawet 6%.

Składki ubezpieczeniowe w Polsce

Prowadzenie własnej firmy wiąże się również z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych. 

​​W Polsce osoby samozatrudnione muszą opłacać składki na:

 • ubezpieczenie zdrowotne 
 • ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy (332,88 zł)
 • ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy (812,23 zł)
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% podstawy (101,94 zł)

W roku 2023 na pełnym ZUS suma składek, bez części zdrowotnej wynosi 1316,54 zł

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania:

 • skali podatkowej i podatku liniowego – podstawą jest osiągnięty dochód (odpowiednio 9% oraz 4,9%)
 • ryczałtu – podstawa zależy od osiąganego przychodu
  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia; (376,16 zł)
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia; (626,93 zł)
  • dla przychodów wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia (1 128,48 zł)

Składki ubezpieczeniowe w Bułgarii

W Bułgarii osoby samozatrudnione opłacają składki w zależności od wysokości osiągniętego miesięcznego dochodu. Składka wynosi:

 • Państwowe Fundusze Ubezpieczeń Społecznych – 14,80 %, 
 • Dodatkowy obowiązkowy fundusz ubezpieczenia emerytalnego w ramach Powszechnego Funduszu Emerytalnego – 5,00%
 • Fundusz ubezpieczenia zdrowotnego – 8,00%

W sumie daje to 27,8%. Minimalna miesięczna podstawa ubezpieczenia dla freelancerów wynosi 710 BGN, a maksymalna miesięczna podstawa ubezpieczenia jest ograniczona do 3400 BGN – co daje maksymalną składkę miesięczną w wysokości 945.20 BGN

Składki i podatki w Bułgarii – przykładowe obliczenia

Rozważymy szczegółowo dwa przykłady z dochodem z pracy poniżej i powyżej maksymalnego dochodu ubezpieczenia społecznego.

Roczny dochód 48 000 BGN 

Należy obliczyć średni dochód uzyskiwany miesięcznie, czyli 48.000/12 = 4.000 BGN. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek ponoszą 25% wydatków ustawowych, czyli tylko 75% dochodu brutto podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, a następnie opodatkowaniu. W tym przykładzie dochód podlegający ubezpieczeniu wynosi 4000 * 75% = 3000 BGN. Łączna stawka obowiązkowych składek wynosi 27,8%, czyli wysokość składek to 3.000*27,8% = 834 BGN. Podstawa opodatkowania obliczana jest po odjęciu kwoty składek ZUS 3.000 – 834 = 2.166 BGN, czyli podatek należny wynosi 2.166*10% = 216,60 BGN. 

Roczny dochód 160 000 BGN 

Należy obliczyć średni dochód uzyskiwany miesięcznie, czyli 160.000/12 = 13.333,34 BGN. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek ponoszą 25% wydatków ustawowych, czyli tylko 75% dochodu brutto podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, a następnie opodatkowaniu. W tym przykładzie dochód podlegający ubezpieczeniu wynosi 13.333,34 * 75% = 10.000 BGN. Łączna stawka obowiązkowych składek wynosi 27,8%, ale należy mieć na uwadze, że od 01.04.2022 maksymalny przychód na ubezpieczenie społeczne wynosi 3.400 BGN, czyli wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 3.400*27,8% = 945,20 BGN. Podstawę opodatkowania oblicza się po odjęciu kwoty składek ZUS 10.000 – 945,20 = 9.054,80 BGN, czyli podatek należny wynosi 9.054,80*10% = 905,48 BGN.

Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Polsce oraz w Bułgarii

Poniższa tabela pokazuje porównanie kosztów prowadzenia działalności dla polskiej skali podatkowej oraz podatku liniowego. Tabele mają charakter poglądowy, jeśli interesuje Cię ile Ty możesz zaoszczędzić skontaktuj się z nami.

Skala podatkowa w PL – suma kosztów podatku oraz składek ZUS

Roczny przychódSuma kosztów Polska Suma kosztów BułgariaRóżnica
200 000 zł49 086 zł39 300 zł9786 zł
500 000 zł134 856 zł61 800 zł73056 zł
1 000 000 zł277 806 zł99 300 zł178506 zł

Podatek liniowy w PL – suma kosztów podatku oraz składek ZUS

Roczny przychódSuma kosztów PolskaSuma kosztów BułgariaRóżnica
200 000 zł56 457 zł39 300 zł17157 zł
500 000 zł115 609 zł61 800 zł53809 zł
1 000 000 zł214 197 zł99 300 zł114897 zł

Patrząc na powyższą tabelę można jednoznacznie stwierdzić, że prowadzenie firmy w Bułgarii jest dużo bardziej korzystne finansowo, niż prowadzenie firmy w Polsce. Wraz ze wzrostem dochodu różnice są coraz bardziej wyraźne. Ponadto Bułgaria posiada mniej skomplikowany system podatkowy pozwalający obniżyć koszty księgowości i czas spędzony na biurokrację. 

Co więcej dla firm o bardzo niskich kosztach wliczenie ustawowych kosztów prowadzenia działalności pozwala obniżyć podatek o kolejne kilka procent. 

W Polsce po wprowadzeniu Nowego Ladu, składka zdrowotna znacząco podniosła wysokosc odprowadzanych danin do państwa, szczegolnie wybierajac rozliczenie na zasadach ogolnych lub podatkiem liniowym.

Zaintaresowałeś firmą w Bulgarii? Zastanawiasz się czy to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie oraz Twojej firmy? Skontaktuj się z naszym biurem. Nasi specjaliści z przyjemnością ocenią czy Twoja firma nadaje się do przeniesienia za granicą i przedstawią możliwe scenariusze.