🇵🇱: +48 (12) 200 25 63 | 🇬🇧: +44 20 3488 3255

W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na przeniesienie firmy w Bułgarii. Zjawisko to wynika z szeregu korzyści, jakie oferuje ten kraj dla przedsiębiorców. Oto pięć głównych powodów, dlaczego firma w Bułgarii to atrakcyjny kierunek migracji biznesowej.

1. Jedna z najniższych stawek podatku dochodowego w UE od osób fizycznych i spółek

Bułgaria słynie z atrakcyjnego systemu podatkowego, który przyciąga przedsiębiorców z całej Europy. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych w Bułgarii jest liniowa i wynosi 10%. Tym samym należy do najniższych w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo dla osób fizycznych możliwe jest wliczenie 40% lub 25% (w zależności od branży) stałych kosztów uzyskania przychodu bez przedstawiania faktur, co zmniejsza efektywną stawkę podatku do 7,5% lub nawet 6%. To właśnie niska stawka podatku dochodowego stanowi jeden z najczęstszych powodów na przeniesienie firmy do Bułgarii wymienianych przez polskich przedsiębiorców.

2. Niskie składki ubezpieczeniowe

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za otwarciem firmy w Bułgarii jest niski koszt ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS). Składka na ubezpieczenie w Bułgarii wynosi 27,8% i naliczana jest tylko do dochodu 3400 BGN/miesięcznie (ok. 7400 PLN). Oznacza to, że maksymalna miesięczna składka wynosi 930 BGN (ok. 2000 PLN).

Szczegółowe kalkulacje składek na ubezpieczenie z przykładami przedstawiliśmy tutaj. 

3. Brak podwójnego opodatkowania dla polskich rezydentów 

Polska i Bułgaria mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, na mocy której osoby rozliczające się z polskim fiskusem, nie zapłacą dwa razy podatku od tego samego dochodu.

Zgodnie z powyższą umową Polacy osiągający dochód w Bułgarii rozliczą się z polskim fiskusem metodą wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody z zagranicy nie zostaną opodatkowane w Polsce po raz drugi, natomiast ich wysokość wpływa na ustalenie progu podatkowego w Polsce. Stanowi to dodatkowy argument na przeniesienie firmy do Bułgarii.

4. Brak obowiązku przebywania w Bułgarii 183 dni w roku, aby uzyskać bułgarską rezydencję podatkową

Osoba fizyczna jest uznana za rezydenta podatkowego w Bułgarii jeśli spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • posiada stały adres w Bułgarii (tylko w przypadku, kiedy ich centrum interesów życiowych znajduje się również w Bułgarii).
  • zamieszkuje w Bułgarii dłużej niż 183 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie. W tym przypadku osoba fizyczna staje się rezydentem podatkowym w Bułgarii w roku kalendarzowym, w którym przekroczony został 183 dzień.
  • ich centrum interesów życiowych znajduje się w Bułgarii (określane w odniesieniu do osobistych i ekonomicznych więzi osoby z krajem)

Aby uzyskać status rezydenta podatkowego musisz zaplanować kilkudniową wycieczkę do Bułgarii. Na załatwienie formalności związanych z rejestracją firmy w Bułgarii potrzebne jest minimum 3 dni robocze.

Nasze biuro oferuje  kompleksowe wsparcie podczas wizyty w Bułgarii  – odbiór z lotniska, asysta i wsparcie na spotkaniach w urzędach czy w banku – we wszystkim towarzyszy nasz współpracownik. Jest to niezbędna procedura dla wszystkich, którzy zdecydują się na przeniesienie firmy do Bułgarii.

5. Prosta księgowość

Prowadzenie księgowości firmy jednoosobowej w Bułgarii jest stosunkowo prostym zadaniem. Jeśli firma nie jest płatnikiem VAT-u, rozliczenie składamy raz w roku.

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wliczenia 40% lub 25% stałych kosztów uzyskania przychodu bez przedstawiania faktur. Jest to świetne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców, którym zdarzyło się zapomnieć zabrać faktury czy rachunki, jak również firm z branż, w których koszty praktycznie nie występują.

Zastanawiasz się kwalifikujesz się na przeniesienie swojej firmy Bułgarii? Chciałbyś poznać koszty rejestracji oraz prowadzenia firmy w Bułgarii? Zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania.