🇵🇱: +48 (12) 200 25 63 | 🇬🇧: +44 20 3488 3255

Bułgaria, piękny kraj półwyspu bałkańskiego, położony nad Morzem Czarnym oferuje nie tylko piękne plaże, wino i słoneczną pogodę. Jest coraz częściej wybierany również ze względu na inwestycje oraz system podatkowy, gdzie wysokość podatku liniowego od osób fizycznych i spółek wynosi zaledwie 10% – jest to obecnie jedna z najniższych stawek podatku na świecie oraz najniższa w Unii Europejskiej.

Niskie koszty zatrudnienia skłaniają wiele korporacji do tworzenia swoich centrów outsourcingowych w dużych miastach Bułgarii – Sofii, Płowdiwie czy Warnie.

Co jeszcze do zaoferowania ma Bułgaria w kontekście systemu podatkowego przeczytasz w poniższym tekście.

System podatkowy w Bułgarii

W Bułgarii okres rozliczeniowy dla podatku PIT oraz CIT jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.

Podatek PIT

Podatek od dochodów osób fizycznych, w tym dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek wynosi 10% i jest to stawka liniowa niezależna od wysokości dochodów.

Co więcej, możliwe jest odliczenie zryczałtowanych kosztów prowadzenia działalności w wysokości: 

  • 60% dla działalności rolniczej
  • 40% dla działalności rozliczej lub np działalności autorskiej
  • 25% dla każdego dochodu z wykonywania wolnego zawodu lub wynagrodzenia ze stosunku pracy

W związku z powyższym można stwierdzić, że efektywna stawka podatku wynosi najczęściej od 6 do 7,5%.

Podatek CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych CITA (Corporate Income Tax Act) wszystkie lokalne podmioty prawne utworzone zgodnie z prawem bułgarskim podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od zysków z działalności gospodarczej w tym kraju. 

Stawka podatku CIT wynosi 10% i również ma charakter liniowy. 

Ubezpieczenie w Bułgarii

Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 27,8% i płaci się ją tylko od pierwszych 3400 BGN miesięcznych dochodów. W związku z tym maksymalna miesięczna składka wynosi około 945 BGN. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę 2 295,10 PLN (kurs na dzień 17.02.2023) Przy dochodach większych niż 3400 BGN (8 257,49 PLN) zapłacimy już jedynie podatek dochodowy w efektywnej stawce 7,5% – tak więc po przekroczeniu tej kwoty dochodu opłacanie składek na ubezpieczenie staję bardzo opłacalne.

Rezydencja podatkowa w Bułgarii

Spółka jest rezydentem w Bułgarii do celów podatkowych, jeżeli jest zarejestrowana w Bułgarii.

W przypadku osoby fizycznej, niezależnie od obywatelstwa, osoba fizyczna jest uznawana za rezydenta podatkowego w Bułgarii, jeżeli spełnia jedno lub więcej z poniższych kryteriów:

  • posiada stały adres w Bułgarii (ale tylko w przypadku, kiedy ich centrum interesów życiowych znajduje się również w Bułgarii).
  • zamieszkuje w Bułgarii dłużej niż 183 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie. W tym przypadku osoba fizyczna staje się rezydentem podatkowym w Bułgarii w roku kalendarzowym, w którym przekroczony został 183 dzień.
  •  ich centrum interesów życiowych znajduje się w Bułgarii (określane w odniesieniu do osobistych i ekonomicznych więzi osoby z krajem)

Wbrew pozorom uzyskanie rezydencji podatkowej w Bułgarii nie jest takie trudne. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to zrobić skontaktuj się z naszym biurem, a doradcy wyjaśnią Ci jak w prosty sposób uzyskać kartę rezydenta a następnie rezydencję podatkową Bułgarii.

Brak podwójnego opodatkowania bułgarskiego dochodu w Polsce

Polska i Bułgaria mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z jej zapisami osoby rozliczające się przed polskim fiskusem nie muszą się martwić, że zapłacą dwa razy podatek od dochodu uzyskanego w Bułgarii.

Polscy rezydenci podatkowi muszą jedynie złożyć roczne zeznanie podatkowe przed rodzimym fiskusem. Dochód z Bułgarii należy wykazać w formularzu PIT-36 z załącznikiem ZG. W wyniku zastosowania tak zwanej metody wyłączenia z progresją dochód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, jednak zostanie wzięty pod uwagę przy obliczaniu progu podatkowego dla pozostałych dochodów z Polski. 

Rezydencja podatkowa w Bułgarii to ciekawe rozwiązanie dla freelancerów, których przyciągają niskie podatki oraz piękno bułgarskich plaż. W połączeniu z niskimi kosztami utrzymania Bułgaria staje się wartym rozważenia kierunkiem emigracji podatkowej.

Jeśli zainteresowały Cię powyższe informację, skontaktuj się z nami, nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.