🇵🇱: +48 (12) 200 25 63 | 🇬🇧: +44 20 3488 3255

Emigracja podatkowa to dobry sposób na obniżenie wysokości odprowadzanych podatków. Wiele krajów oferuje swoim rezydentom bardzo dobre warunki opodatkowania dochodów. 

Rozwój pracy zdalnej sprawił, że zmiana rezydencji podatkowej stała się bardzo popularna wśród przedsiębiorców oraz freelancerów, a wielu pracowników korporacji zamieniło biurka w dużych miastach na te w najdalszych częściach świata.

Rezydencja podatkowa i jej zmiana

Rezydencja podatkowa określa w którym kraju osoba fizyczna posiada nieograniczony obowiązek podatkowy czyli płaci podatki od dochodów uzyskanych zarówno na terenie kraju którego jest rezydentem jak i poza jego granicami. W Polsce reguluje to art. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

– posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

– przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zapis o konieczności przebywania w Polsce przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym wydaje się być jasny, natomiast, ten mówiący o centrum interesów osobistych i gospodarczych może rodzić pytania odnośnie interpretacji. 

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów przy określeniu centrum interesów osobistych najważniejszym czynnikiem jest to gdzie znajduje się nasza najbliższa rodzina: małżonek, partner, małoletnie dzieci. W sytuacji, kiedy podatnik nie spełnia żadnych z kryteriów rodzinnych, decydującym argumentem jest miejsce prowadzenia gospodarstwa domowego oraz uczestniczenie w życiu towarzyskim, kulturalnym i politycznym danego kraju.

Zmianą rezydencji podatkowej możemy zatem nazwać uzyskanie innej rezydencji podatkowej oraz utratę aktualnej. Jak to zrobić dowiesz się już w kolejnym akapicie.

Jak zmienić rezydencję podatkową?

Aby zmienić rezydencję podatkową należy utracić centrum interesów osobistych i gospodarczych czyli zerwać lub ograniczyć więzi z danym państwem. Decydującymi czynnikami będą wyjazd wraz z małżonkiem i dziećmi do innego kraju (stworzenie tam ogniska domowego), wynajęcie lub kupno domu w nowym państwie oraz likwidacja lub zawieszenie działalności w starym kraju. Ograniczenie związku z krajem możemy również zaznaczyć przez wymeldowanie się z pobytu stałego w danym kraju, ograniczenie rachunków bankowych, wyrejestrowanie się z organizacji społecznych, kulturalnych czy politycznych.

Najczęściej uzyskanie statusu rezydenta podatkowego w jednym państwie wiąże się z utratą tego statusu w tym drugim.

Podwójna rezydencja podatkowa

W niektórych okolicznościach możliwe jest aby podatnik został uznany za rezydenta podatkowego więcej niż jednego kraju. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku pracowników transgranicznych oraz emigrantów zarobkowych, którzy podjęli pracę za granicą, a w kraju pochodzenia nadal utrzymują centrum swoich interesów osobistych (miejsce zamieszkania/rodzina). 

W przypadku podwójnego rezydenta podatkowego największe znaczenie do określenia tego w jaki sposób rozliczyć podatek ma status podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy zainteresowanymi Państwami. Umowy te określają w jaki sposób powinien zostać rozliczony podatek.

To właśnie dzięki tym umowom zmiana rezydencji podatkowej nie zawsze jest konieczna do tego, aby skorzystać z legalnych metod optymalizacji podatkowej i obniżyć podatek osoby fizycznej.

W Polsce przyjmuje się dwie metody obliczania podatku od dochodów z zagranicy – proporcjonalnego odliczenia (dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odliczyć podatek zapłacony za granicą) oraz wyłączenia z progresją (oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość ma jednak wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej). Pierwsza metoda jest niezbyt korzystna dla podatników – większość umów zawiera zapisy o rozliczeniu na tych zasadach. Natomiast istnieją jeszcze kraje z którymi rozliczenie odbywa się na korzystnych zasadach – wyłączenia z progresją jest to np Bułgaria, która poza tym oferuje bardzo przyjazny system podatkowy – 10% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Proces zmiany rezydencji podatkowej niewątpliwie wymaga sporej wiedzy w obszarze przepisów międzynarodowych, natomiast jeśli zostanie powierzony odpowiednim osobom może zostać przeprowadzony łatwo i bez problemów. 

Skontaktuj się z nami dowiedz się więcej na temat zmiany rezydencji podatkowej. Nasi specjaliści pomogą Ci obniżyć Twój podatek dochodowy.